ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ "ΤΗΝ ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"

It appears you didn't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.