ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ -ΤΕΤΑΡΤΗ 14-3-2018, 6.30μμ

It appears you didn't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.