ΔΑΚΕ και Ανατροπή (πρώην ΠΑΣΚ) στους ΟΤΑ ενάντια στη θεσμοθέτηση της Δίχρονης Π.Α. Ντροπή! 8.5.2017

It appears you didn't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.