ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2η ημέρα εργασιών 86η Γ.Σ. ΔΟΕ

It appears you didn't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.