86η Γενική Συνέλευση ΔΟΕ: Δελτίο τύπου 3ης ημέρας

It appears you didn't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.