ΠΑΜΕ :Για τις κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα την Παρασκευή 29.9.2017

It appears you didn't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.