Σχόλιο για το θέμα της κατάργησης των σχολικών εκδρομών στο εξωτερικό

It appears you didn't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.