Διοικητικά Συμβούλια 2002-03

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Περιστερίου « Έλλη Αλεξίου»

Ακαρνανίας 65 – 121 35

Τηλ. & Fax210 5724139

Συνδικαλιστικά έτη: 2002-03 2003-04    2004-05    2005-06    2006-07    2007-08    2008-09    2009-10    2010-11    2011-12    2012-13    2013-14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παπλωματάς Κων/νος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ξέρας Δημήτριος

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στάμος Αδάμ

ΤΑΜΙΑΣ

Καπράνας Ζήσης

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αραμπατζή Ελένη

ΜΕΛΗ

Παπαγρηγορίου Κλέαρχος

 

Ρήγας Παναγιώτης

 

Χαϊντούτης Ηλίας

 

Γκεσούλη Γιούλα

 

Φασούλας Δημήτριος

 

Μέντσιος Γεώργιος