Διοικητικά Συμβούλια 2004-05

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Περιστερίου « Έλλη Αλεξίου»

Ακαρνανίας 65 – 121 35

Τηλ. & Fax210 5724139

Συνδικαλιστικά έτη: 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παπλωματάς Κων/νος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταυρόπουλος Λεωνίδας

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Στάμος Αδάμ

ΤΑΜΙΑΣ

Παναγιωτοπούλου Βασιλική

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Καπράνας Ζήσης

ΜΕΛΗ

Αραμπατζή Ελένη

 

Χαϊντούτης Ηλίας

 

Ξέρας Δημήτρης

 

Αποστολίδης Θεόφιλος

 

Σαρακηνού Ελένη

 

Ρήγας Παναγιώτης