Διοικητικά Συμβούλια 2006-07

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Περιστερίου « Έλλη Αλεξίου»

Ακαρνανίας 65 – 121 35

Τηλ. & Fax210 5724139

Συνδικαλιστικά έτη: 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μπάθας Χρήστος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διάκου Θεοδώρα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιαννόγκονα Αθηνά

ΤΑΜΙΑΣ

Ροδίτου Γεωργία

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κασσελούρης Θωμάς

ΜΕΛΗ

Γκεσούλης Θανάσης

 

Ξέρας Δημήτριος

 

Ρήγας Παναγιώτης

 

Καπράνας Ζήσης

 

Στάμος Αδάμ

 

Γκεσούλη Γιούλα