Επιτροπές "σοφών" και Πρυτάνεων βάζουν στο γύψο τους φοιτητές

 Επιτροπές "σοφών" και Πρυτάνεων βάζουν στο γύψο τους φοιτητές

Ό,τι προοδευτικό έχει απομείνει στο δημόσιο Πανεπιστήμιο, όποια κατάκτηση του φοιτητικού κινήματος, αλλά και της εργαζόμενης κοινωνίας υπάρχει στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ανέλαβε να ξεπατώσει το υπουργείο Παιδείας, αναμορφώνοντας το νόμο - πλαίσιο.

Για να ντύσει "επιστημονικά" το εγχείρημά του συγκρότησε την "επιτροπή των 8 σοφών", στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΥΠ, επικεφαλής της οποίας τέθηκε ο γνωστός Θ. Βερέμης, Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.

Παράλληλα και οι Πρυτάνεις του ΑΕΙ δέχθηκαν να μπουν στο "διάλογο" και συνέστησαν την Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων.

Σύμφωνα με όσα γράφονται στον Τύπο τα πορίσματα των δυο επιτροπών, στα βασικά τους σημεία είναι πανομοιότυπα.

Υψώνουν τείχη και δυσβάσταχτα εμπόδια στα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που επιθυμούν να σπουδάσουν, μετατρέπουν το Πανεπιστήμιο σε προνομιακό χώρο των εύρωστων οικονομικών στρωμάτων, του προσδίδουν όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός Πανεπιστημίου - επιχείρησης, επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου και εντατικοποιούν φοβερά τις σπουδές.

Ιδού μερικά χαρακτηριστικά τους σημεία:

- Να επιβάλλεται η διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας μετά από ν+2 ή ν+3 χρόνια (όπου ν ο κανονικός χρόνος σπουδών).

Δηλαδή το δικαίωμα κάποιου να σπουδάσει (ένα δικαίωμα που το απέκτησε μάλιστα έπειτα από σκληρό αγώνα και με πολύ κόπο και χρήμα, μέσα από δεκάδες αξιολογικές κρίσεις και εξετάσεις - καρμανιόλα) όποτε αυτός έχει τη δυνατότητα αμφισβητείται τώρα σοβαρά. Το μέτρο αυτό θα πλήξει πρωτίστως τα φτωχά παιδιά, που διακόπτουν κατά διαστήματα τις σπουδές επειδή εργάζονται.

- Η Επιτροπή των Πρυτάνεων προτείνει να υπάρξουν υποτροφίες και δάνεια σε φοιτητές, βάσει κριτηρίων που να συνδέονται και με την επίδοση.

- Οι παροχές αυτές να συνδυαστούν με αντίστοιχες υποχρεώσεις. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται η δυνατότητα μεταφοράς μαθημάτων από το πρώτο μέχρι το τελευταίο εξάμηνο.

Η "Επιτροπή των σοφών" αντίστοιχα προτείνει "ανταποδοτικές υποτροφίες" για τους οικονομικά ασθενείς, που θα ξεχρεώνονται με εργασία μέσα στο Πανεπιστήμιο.

- Να αλλάξει το καθεστώς των δωρεάν συγγραμμάτων, δηλαδή να καταργηθεί.

Η "Επιτροπή Σοφών" προτείνει στη θέση του να θεσπιστούν κουπόνια. Τη σχετική πρόταση πρωτοέκανε ο Γ. Παπανδρέου, νοσταλγώντας το αμερικάνικο σύστημα.

Τα κονδύλια να διοχετεύονται στις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

- Να καταργηθούν οι μετεγγραφές φοιτητών. Για τους αποδεδειγμένα οικονομικά ασθενείς να δίνονται "ανταποδοτικές" υποτροφίες.

- Να "επαναπροσδιοριστεί" το ακαδημαϊκό άσυλο.

Να καλύπτει μόνο τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η Επιτροπή Πρυτάνεων προτείνει επιπλέον και επαναπροσδιορισμό των καλυπτόμενων χώρων.

Προτείνει επίσης η άρση του να αποφασίζεται από το πρυτανικό συμβούλιο με πλειοψηφία 80%.

Η "Επιτροπή Σοφών" προτείνει αντίστοιχα η απόφαση για την άρση του να παίρνεται κατά πλειοψηφία (σήμερα απαιτείται ομοφωνία) από 5μελή Επιτροπή Ασύλου (σήμερα 3μελής), αποτελούμενη από τον πρύτανη, 2 αντιπρυτάνεις, ένα μέλος ΔΕΠ και έναν φοιτητή.

Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για κατάργηση του Πανεπιστημιακού ασύλου.

Ως εδώ υπάρχει ταύτιση απόψεων μεταξύ των δυο Επιτροπών.

Η Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων των Πρυτάνεων προτείνει επιπλέον:

α) Η παρακώλυση της λειτουργίας των πανεπιστημιακών οργάνων να αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Να διώκονται δηλαδή οι φοιτητές, που με δυναμικές ενέργειες διακόπτουν συνόδους των πρυτάνεων κλπ., όταν θεωρούν ότι συζητούνται σ' αυτές θέματα ή παίρνονται αποφάσεις ξένες προς τα φοιτητικά συμφέροντα και το συμφέρον του δημοσίου Πανεπιστημίου.

β) Να υπάρχει συμβατότητα των γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων των ΑΕΙ με τις ανάγκες της αγοράς.

Στο ίδιος μήκος κύματος η "Επιτροπή των σοφών" επιθυμεί την τοποθέτηση "μάνατζερ" στο Πανεπιστήμιο, ώστε να μπει μια και καλή η σφραγίδα του Επιχειρηματικού Πανεπιστημίου.

Τέλος, όσον αφορά τον εαυτό της, η ακαδημαϊκή κάστα δείχνει ιδιαίτερα προοδευτική, απαιτώντας να μην αλλάξουν τα δεδομένα των ακαδημαϊκών βαθμίδων (να μην επανέλθει η έδρα), ενώ ζητά και βελτιώσεις στους μισθούς εφόσον γίνουν οι καθηγητές πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Τον "γύψο" τον προορίζει μόνο για τους φοιτητές.

Γιούλα Γκεσούλη