Ανακοίνωση ΕΡΑ. Δίχρονη υποχρεωτική πρωτοσχολική εκπαίδευση στο δημόσιο και δωρεάν Νηπιαγωγείο, τώρα.

It appears you didn't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.