ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15-10-2017

It appears you didn't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.