ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 ΣΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ

It appears you didn't have a PDF plugin for this browser. No biggie... you can click here to download the PDF file.