ΑΣΕ(ΠΑΜΕ) -ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 24/11/2017 ΣΤΟ Υ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ