Αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της εκπαίδευσης