ΕΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-2-18 ΣΤΙΣ 6.00 ΜΜ ΣΤΟ 15ο-29ο Δ.Σ ΣΤΗ Γ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ